Dodatek: Praca z powłoką bash

Jeśli po otworzeniu terminala tekstowego pod UNIXem/Linuksem stwierdzasz, że wygląda on dość podobnie do interpretera poleceń cmd dostępnego w systemie Windows, to masz rację: faktycznie wygląda podobnie. Na szczęście na wyglądzie podobieństwa się kończą. Kiedy windowsowe cmd jest prościutkim interpreterem poleceń, uniksowy terminal z uruchamianą w nim powłoką użytkownika jest zaawansowanym, a przede wszystkim programowalnym narzędziem, umożliwiającym efektywne zarządzanie systemem. Poświęcenie mu kilku chwil uwagi i nieograniczanie swoich działań jedynie do wydawania najprostszych poleceń zapewne pozwoli na szybkie nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się tym narzędziem.

Jak rozpocząć „przygodę'' z bashem, by się nie zrazić

W celu nabycia umiejętności sprawnego posługiwania się powłoką użytkownika systemów uniksowych można:

Więcej informacji o powłokach linuksowych/uniksowych

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation dodatek_bash

The translation was initiated by Robert Muszynski on 2015-10-07


Robert Muszynski 2015-10-07