Wykładowca | Wykład | Literatura | Egzamin | Wyniki | Projekt | Harmonogram
logo

Metody sztucznej inteligencji - 2017/2018

Specjalność ARR
Katedra Cybernetyki i Robotyki
Wydział Elektroniki


UWAGA:
Proponowane terminy egzaminu: 25 stycznia i 1 lutego 2018, godz.13-15.
Proszę zarezerwować te terminy, lub jak najszybciej zgłosić konflikt.
Sala będzie podana później w sekcji Egzamin.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępnia przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu materiały
slajdywydruki
1 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
2
3
4
Przeszukiwanie w przestrzeni stanów
Przeszukiwanie dla zagadnień z więzami
Przeszukiwanie dla gier dwuosobowych
PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
5 Metody oparte na logice PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
6 Prolog PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
7 Reprezentacja semantyczna: sieci semantyczne i ontologie PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
8 Reprezentacja probabilistyczna: sieci bayesowskie PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
9 Podejmowanie prostych decyzji - funkcje użyteczności PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
10 Podejmowanie złożonych decyzji - procesy Markowa PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1


Literatura

Literatura podstawowa:
 1. S.J.Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach (Third Edition), Prentice-Hall, 2010, WWW
 2. materiały internetowe
 3. notatki z wykładu
Literatura uzupełniająca w języku polskim:
 1. L.Bolc, J.Cytowski, Metody przeszukiwania heurystycznego, PWN, 1991
 2. R.Kowalski, Logika w rozwiązywaniu problemów, WNT, 1989
 3. J.Mulawka, Systemy ekspertowe, WNT, 1996
 4. M.Muraszkiewicz, H.Rybiński, Bazy danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993

Materiały internetowe:

 1. Kursy sztucznej inteligencji o podobnym programie:

 2. Metody przeszukiwania:

 3. Podręczniki i samouczki do Prologu:

 4. Systemy regułowe - CLIPS:

 5. Systemy do tworzenia probabilistycznych sieci przekonań:

 6. dostępne w Internecie bazy danych statystycznych:
  UCIKnowledgeDiscovery UCI Knowledge Discovery in Databases Archive
  UCIMLRepository UCI Machine Learning Repository
  CMUStatLibDatasets CMU StatLib Datasets Archive


Egzamin

Warunkiem zaliczenia wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia części projektowej (patrz niżej), oraz zdanie egzaminu, który będzie miał formę pisemną i odbędzie się w sesji, w terminie uzgodnionym na wykładzie około połowy semestru. W tym czasie będzie również ogłoszona lista tematów na egzamin, a także będą przedstawione i omówione przykładowe zadania. Wpisana do indeksu ocena z wykładu będzie średnią ważoną z projektu (60%) i egzaminu (40%) zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Terminy egzaminu:

DataGodzinaSala
25.I.201813-152/C-5
1.II.201813-151/C-5

Proszę zarezerwować sobie te terminy.
Na egzamin należy przynieść przybory do pisania i papier - minimum 3 kartki formatu A4 (plus dodatkowy papier jako brudnopis). Dopuszczalne jest użycie kalkulatora. Planowany czas: około 1,5 godziny (w razie potrzeby może być przedłużony).

Zakres materiału na egzamin obejmuje cały program wykładu i projektu, patrz Szczegółowy zestaw zagadnień na ten egzamin.

Wyniki egzaminu będzie można sprawdzić przez formularz wyników wnukówek.

Wnukówki

Na wykładach odbywać się będą krótkie 3-minutowe testy, tzw. „wnukówki”, o następujących zasadach:
 1. Testy są pisemne, trwają trzy minuty, i odbywają się w dowolnym momencie wykładu.
 2. Obejmują materiał z bieżącego oraz ewentualnie poprzedniego wykładu (jeśli jest kontynuowany).
 3. Nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani komputerów.
 4. Można korzystać z kalkulatora. Może to być kalkulator w telefonie, zegarku, PDA, itp.
 5. Testy będą oceniane w skali 1-3 punktów, z 1 punktem za czystą kartkę.
 6. Nieobecność na teście oznacza 0 punktów. Testu nie można odrobić, i nie ma żadnych usprawiedliwień.
 7. Łączny wynik z wszystkich testów zostanie obliczony z odrzuceniem jednego najwyższego i jednego najniższego zapracowanego wyniku. Wynik 0 za nieobecność nigdy nie jest odrzucany.

Aplikacja androidowa

Można skorzystać z następującej aplikacji na telefon z systemem Android, która przydaje się do obliczania numeru grupy przy pisaniu “wnukówek”: Aplikacja do obliczenia numeru grupy

Zwolnienia z egzaminu

Uzyskanie minimum 60% punktów z wnukówek daje prawo do zwolnienia z egzaminu z oceną 4.0. Niższy niż 60% wynik z wnukówek nic nie daje.
Ocena obliczana na podstawie punktacji z wnukówek:
punkty[%] 60.0073.3386.66
ocena 4.0 4.5 5.0

Wyniki

Poniższy formularz pozwala sprawdzać wyniki testów “wnukówek”. Imię (imiona) i nazwisko muszą być dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona i wieloczłonowe nazwiska muszą być wprowadzone z oddzielającymi podkreślnikami, jak: Manuel_Antonio, albo de_la_Vega.
Imię: Nazwisko:
Numer:


Projekt

Projekt będzie się składał z serii zadań, które mają ściśle określoną, związaną z wykładem, tematykę. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia jest poprawne wykonanie i uzyskanie zaliczenia (dodatniej oceny punktowej) w wyznaczonym terminie wszystkich zadań. Szczegółowe opisy poszczególnych zadań znajdują się w sekcji Harmonogram.

Ocena małych zadań będzie przeprowadzona interakcyjnie w trakcie prezentacji opracowanego rozwiązania na zajęciach. Ta prezentacja powinna odbyć się najpóźniej w terminie wyznaczonym dla każdej grupy. Gdyby wynik prezentacji -- i/lub zaproponowana ocena -- były negatywne (lub niezadowalające), to możliwe jest drugie podejście do zaliczenia zadania najpóźniej na następnych zajęciach, ale wtedy można ubiegać się już tylko najwyżej o połowę punktów normalnie przyznawanych za zadanie.

Do wszystkich zadań obowiązuje oddanie raportu przez system Moodle (eportal).

Punkty wymagane na zaliczenie projektu

punkty(%) 50.0060.0070.0080.0090.00
ocena 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Harmonogram zadań projektowych

tematopisnarzędziapoczatekterminzamknięcie
1.Ćwiczenie startowe - AIML opis AIML, ProgramD, ProgramAB, ProgramQ 6.X27.X3.XI
2.Przeszukiwanie z minimaksem opis dowolny język programowania 27.X17.XI24.XI
30.XI
3.Wnioskowanie logiczne - wumpus opis program Jovolog + Prolog 17.XI8.XII15.XII
20.XII
4.Reprezentacja wiedzy za pomoca ontologii opis Protege: RDF, OWL, SPARQL 8.XII22.XII29.XII
26.I.2018
5.Reprezentacja probabilityczna - sieci bayesowskie opis wiele możliwości, patrz opis 22.XII19.I.201826.I.2018


Wykładowca | Wykład | Literatura | Egzamin | Wyniki | Projekt | Harmonogram
Licznik odwiedzin strony od 1 lutego 2006: licznik
Aktualizacja: Tuesday, 27-Feb-2018 11:06:51 CET   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!