Program | Materiały | Zadania | Zaliczenia | Ekranówki: zawartość, pytania, wyniki | Kolokwium poprawkowe | Pomoc
logo PWr

Informatyka 1 - 2005/06


Kierunek: Automatyka i Robotyka
Wydział ElektronikiOficjalny program przedmiotu

Oficjalny program przedmiotu na serwerze Dziekanatu Wydziału Elektroniki PWr: ARE0004


Tematy i materiały do wykładów

Poniższa tabela zawiera prezentacje wykorzystywane w trakcie wykładu w formacie portable document format (pdf), obsługiwanym m.in. przez program Acrobat Reader . Dodatkowo umieszczono w niej materiały przeznaczone do wydruku w układzie jeden, dwa i cztery slajdy na stronę w formacie PostScript (ps), obsługiwanym m.in. przez programy Ghostscript i GhostView . Przedstawiane prezentacje nie stanowią internetowego podręcznika do samodzielnej nauki programowania! Zostały one tu umieszczone w celu ułatwienia pracy i dla wygody studentów.
Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnodostępnych stronach internetowych.

nr temat wykładu materiały
prezentacjafoliewydruki
1Wprowadzenie PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
2Algorytm, podstawowe notacje, typy danych i wyrażenia PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
3Wyrażenia i instrukcje, złożoność obliczeniowa PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
4Wyrażenia i instrukcje cd., ręczna symulacja, operacje wejścia/wyjścia PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
5Procedury i funkcje, struktura programu w Pascalu PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
6Metody algorytmiczne, procedury i funkcje cd., iteracje i rekurencja PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
7Dokumentacja programu, moduły programowe, typy tablicowe PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
8Rekordy, przeszukiwanie i sortowanie tablic PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
9Przetwarzanie tekstu PDF PDF Postscript 1x1 Postscript 2x1 Postscript 4x1
10Zmienne dynamiczne, wskaźniki, listy, abstrakcyjne typy danych PDF document Postscript document Postscript document Postscript document
11Złożoność obliczeniowa PDF document PDF document Postscript document Postscript document Postscript document
12Języki programowania PDF document PDF document Postscript document Postscript document Postscript document


Zadania na ćwiczenia/laboratorium

Wydział Elektroniki

Grupy podstawowe

nr temat czas opis uwagi
Ćw 1 System Unix, edytor Emacs, kompilator Pascala 1 tydz. HTML
Lab 1 Trójmian kwadratowy 1 tydz. HTML
Ćw 2 Przecięcia zera (ekstrema) - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 2 Przecięcia zera (ekstrema) - program 1 tydz. HTML
Ćw 3 Arytmetyka - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 3 Arytmetyka - program 1 tydz. HTML
Ćw 4 Analiza kursów walut - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 4 Analiza kursów walut - program 1 tydz. HTML HTML
Ćw 5 Moduł narzędziowy - specyfikacja 1 tydz. HTML
Lab 5 Moduł narzędziowy - implementacja 1 tydz. HTML
Ćw 6 Wyszukiwanie przybliżone - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 6 Wyszukiwanie przybliżone - program 1 tydz. HTML
Ćw 7 Kalkulator RPN - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML

Specgrupa

Zajęcia odbywają się we wtorki nieparzyste w godz. 11:15 do 13:00 w sali 103C3 (laboratorium) oraz środy nieparzyste w godz. 17:05 do 18:45 w sali 127C3 (ćwiczenia).

nr temat czas opis
Test Wyszukiwanie przybliżone -- HTML
Ćw 1 System Unix, edytor Emacs, kompilator Pascala 1 tydz. HTML
Lab 1 Zamiana podstawy liczby 1 tydz. HTML
Ćw 2 Moduł narzędziowy - specyfikacja 1 tydz. HTML
Lab 2 Moduł narzędziowy - implementacja 1 tydz. HTML
Lab 2a System X Window i nie tylko 1 tydz. HTML
Ćw 3 Moduł do obsługi drukarki - specyfikacja 1 tydz. HTML
Lab 3 Moduł do obsługi drukarki - implementacja 1 tydz. HTML
Ćw 4 Proste przetwarzanie obrazu z interface-m w curses - omówienia zagadnienia 1 tydz. HTML PDF
Lab 4 Proste przetwarzanie obrazu z interface-m w curses - implementacja 2 tyg. patrz wyżej
Ćw 5 Splotowe przetwarzanie obrazu sterowane argumentami wywołania - omówienia zagadnienia 1 tydz. HTML PDF
Lab 5 Splotowe przetwarzanie obrazu sterowane argumentami wywołania - implementacja 1 tydz. patrz wyżej
Ćw 5a Splotowe przetwarzanie obrazu z interface'm okienkowym Tk 0 tyg. HTML PDF

Wydział Mechaniczny

nr temat czas opis uwagi
Ćw 1 System Unix 1 tydz. HTML
Lab 1 Edytor Emacs, kompilator Pascala 1 tydz. HTML
Ćw 2 Trójmian kwadratowy - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 2 Trójmian kwadratowy - program 1 tydz. HTML
Ćw 3 Przecięcia zera - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 3 Przecięcia zera - program 1 tydz. HTML
Ćw 4 Arytmetyka - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 4 Arytmetyka - program 1 tydz. HTML
Ćw 5 Analiza kursów walut - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML
Lab 5 Analiza kursów walut - program 1 tydz. HTML HTML
Ćw 6 Moduł narzędziowy - specyfikacja 1 tydz. HTML
Lab 6 Moduł narzędziowy - implementacja 1 tydz. HTML
Ćw 7 Kalkulator RPN - algorytm + struktury danych 1 tydz. HTML


Informacje o zaliczeniu wykładu i przedmiotu

Wpisy

Po wpisy z przedmiotu proszę zgłaszać sie dopiero po zaliczeniu wykładu (ekranówki) oraz uzyskaniu wpisów z ćwiczeń i laboratoriów od osób je prowadzących. Najbliższe terminy wpisów (podane terminy są ostatnimi, jakie będą dostępne):

Środa, 1 lutego 2006, 10:00-11:00, 331C3
Wtorek, 7 lutego 2006, 11:00-13:00, 331C3


Warunki zaliczenia wykładu

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie testów komputerowych (ekranówek) prowadzonych w trakcie semestru. Dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w tym trybie będzie zorganizowane kolokwium poprawkowe w postaci ekranówki zbiorczej z całego materiału. Jest to ostatnia szansa uzyskania zaliczenia wykładu. Do zaliczenia wykładu brane są wyniki czterech najlepszych z pięciu napisanych ekranówek według poniższych tabel (procentowy próg jest ilorazem liczby punktów uzyskanych w ekranówkach do liczby punktów możliwych do uzyskania).

Skala ocen do zaliczenia wykładu dla Wydziału Elektroniki:

próg % 47.0059.0069.0080.0090.00
ocena 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Skala ocen do zaliczenia wykładu dla Wydziału Mechanicznego:

próg % 33.0050.0065.0075.0085.00
ocena 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Ocena końcowa z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu będzie stanowić średnią ważoną ocen z wykładu, ćwiczeń oraz laboratorium z wagami odpowiednio 0.6, 0.2, 0.2.


Zawartość tematyczna ekranówek

ekranówka tematyka
1 Unix, kompilacja, emacs, notacja MNBF, gramatyki, składnia, semantyka, typy danych i deklaracje pascala
2 Wyrażenia pascala, instrukcja przypisania
3 Instrukcje pascala, operacje wejścia/wyjścia
4 Procedury i funkcje, struktura programu w pascalu
5 Tablice i rekordy, złożone typy danych
poprawkowa Co wyżej plus przeszukiwanie i sortowanie tablic, analiza algorytmów, zbiory, parametry procedur, wskaźniki, listy


Pytania do ekranówek

Poniżej zamieszczono kompletny zestaw pytań do czwartej i piątej ekranówki w wersji pascalowej oraz C. W celu pobrania pytań należy wpisać w poniższym okienku hasło (słowo, które określa popularne testy przeprowadzane na I i II roku na Informatyce 1, 2 i 3 -- hasło jest po to, by indeksujące roboty internetowe nie indeksowały tych pytań) i kliknąć wybrany zestaw.

tu wpisz hasło

Pytania oparte o język pascal
Procedury i funkcje, struktura programu w pascalu
Tablice i rekordy, złożone typy danych w pascalu, wskaźniki, listy

Pytania oparte o język C
Procedury i funkcje, struktura programu w C
Tablice i struktury, złożone typy danych w C

Prawie aktualne wyniki ekranówek

Poniższy formularz pozwala na uzyskanie tabeli z wynikami ekranówek. Tabela uwzględnia wszystkie testy, których pisanie zostało rozpoczęte (w przypadku niepisania testu w odpowiadającej mu kolumnie pojawia się wynik 0/0, a do średniej brany jest wynik 0/'średnio zadanych pytań').
W kolumnie 'razem' podana jest suma punktów po odrzuceniu najgorszej ekranówki.
Ocena w kolumnie 'zal.' wyliczona jest na podstawie progów dla Wydziału Elektroniki.

Imię: Drugie imię: (tak jak jest w indeksie)
Nazwisko: (imiona i nazwisko proszę bez polskich liter)
Numer albumu:

Kolokwium poprawkowe

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu odbyło się 27 stycznia 2006r.

Informacje i materiały pomocnicze nt. laboratoriów

Automatyka i Robotyka - laboratoria, komputery, oprogramowanie, itp.

Strona laboratoriów 103, 104, 127L, 127P


Program | Materiały | Zadania | Zaliczenia | Ekranówki: zawartość, pytania, wyniki | Kolokwium poprawkowe | Pomoc
licznik   ostatnia modyfikacja: Thursday, 02-Feb-2006 17:42:06 CET