Wykładowca | Program | Wykłady | Materiały | Laboratorium | Pomoc | Q+A | Ekranówki | Zaliczenia | Kolokwium | Wpisy
logo

Informatyka 2 - 2006/07


Kierunek: Automatyka i Robotyka
Wydział Elektroniki


PROMOCJA studenci Wydziału Elektroniki obecni na ostatnim wykładzie w dniu 21 maja 2007 - zgodnie z listą obecności - mogą otrzymać ocenę z wykładu zaokrągloną w górę (a nie do najbliższej oceny połówkowej). Aby zapewnić sobie poprawne obliczenie oceny proszę o zgłoszenie promocji przy oddawaniu indeksu.


Program przedmiotu

Oficjalny program przedmiotu na serwerze Dziekanatu Wydziału Elektroniki PWr: ARE0011


Tematy i notatki do wykładów

Dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępnia tutaj przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Są to wyświetlane i omawiane na wykładzie hasła, pojęcia, algorytmy, i przykłady programów. Materiały udostępniane są w formacie PDF, oraz dodatkowych dokumentów przygotowanych w Postscripcie do wydruku w formacie A4, co wymaga przeglądarki Postscriptu, patrz: check Celem udostępnienia tych materiałów jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Materiały źródłowe.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

wykład temat wykładu materiały
slajdywydruki
Procesy: środowisko, argumenty wywołania, i uruchamianie procesów PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
1 Interpreter poleceń Bourne shell: pisanie skryptów PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
2 Wprowadzenie do systemu X Window PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
3 Pisanie skryptów w języku Tcl
Programowanie interface'ów graficznych w Tk
PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
4 Drzewa binarne PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
5 Drzewa częściowo zrównoważone PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
6 Stogi i drzewa wielokierunkowe tries PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
7 Tablice hashowe PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1
Biblioteka curses PDF Postscript 2 na 1 Postscript 4 na 1 Postscript 6 na 1


Materiały źródłowe

Literatura podstawowa:
  1. Paluszyński: ,,Kurs informatyki z ćwiczeniami - Unix, Pascal i struktury danych'', Wydawnictwo PWr, Wrocław 1994
  2. Wirth: ,,Algorytmy + struktury danych = programy'', WNT, Warszawa 1980, 1989, 2000
  3. Gilly: ,,UNIX Podręcznik użytkownika System V i Solaris 2.0'', Wydawnictwo RM, Warszawa 1997
  4. Matthew, Stones: ,,LINUX: Programowanie'', Wydawnictwo RM, Warszawa 1999
  5. Arthur, Burns: ,,UNIX Programowanie w shellu'', Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1998
  6. Wrzeszcz: ,,Tcl/Tk Język programowania aplikacji złożonych'', Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002
  7. check Wprowadzenie do kompilatora Pascala na diablo (Sun Workshop Pascal 4.2)
  8. check Kompletna dokumentacja rozszerzeń (względem standardu) kompilatora Pascala na diablo (Sun Workshop Pascal 4.2)

Materiały internetowe:

Literatura dodatkowa (specgrupa):


Zadania na laboratorium

Program zajęć laboratoryjnych dla Wydziału Elektroniki
nrtematczasopismateriałyźródła
1 Kalkulator RPN 1 tydz. skrypt, str.178
2 Splotowe przetwarzanie obrazu sterowane argumentami wywołania 2 tyg. obrazy1_splot.html filtrsplot.pdf obrazy_format.pdf splot_args.p
3 Praca z interpreterem poleceń Bourne shellem 1 tydz. bshell.html
4 Praca z systemem X Window 1 tydz. xwindow.html
5 Skrypt w Tcl/Tk sterujący pracą programu splot 2 tyg. obrazy2_tk.html sumator.tk
text.tk
6 Przetwarzanie rejestru last na drzewach binarnych 2 tyg. last.html
7 Wykorzystanie drzew AVL do przetwarzania rejestru last 2 tyg. last.html
8 Sprawdzanie tekstów ze słownikiem na trie 1-2 tyg. slownik2.html

Program zajęć laboratoryjnych dla Wydziału Mechanicznego
nrtematczasopismateriałyźródła
1 Baza danych - lista 1 tydz. opis
2 moduł przetwarzania obrazów 1 tydz. opis pdf funkcje_pgm.h
3 Przetwarzanie obrazów PGM - część 2 1 tydz. opis
4 Praca z interpreterem Bourne shell 1 tydz. opis
5 Skrypty powłoki Bourne shell 1 tydz. opis
6 Interfejs w Tcl/Tk do programu przetwarzania obrazów 2 tyg. opis sumator.tk
text.tk
radio.tk
7 Słownik w liście 2 tyg. opis
8 Słownik na drzewie 2 tyg. skrypty
9 Słownik na trie 2 tyg. skrypty
10 System X Window 1 tydz. modul


Informacje i materiały pomocnicze nt. laboratoriów

check Laboratoria ICT: 103, 104, 127L, 127P
check Laboratorium 07: diablo, panamint, inyo - komputery i oprogramowanie
check Instalacja kompilatora Pascala pod Linuxem
check Biblioteka ncurses w Pascalu pod Linuxem


Pytania do wykładowcy (i odpowiedzi)

W tym miejscu będą się pojawiały odpowiedzi na pytania zadawane wykładowcy na temat kursu. Pytania można przesłać pocztą elektroniczną lub wypełnić formularz poniżej.

Zadaj pytanie wykładowcy:

       


Harmonogram ekranówek i wyniki on-line

ElektronikaMechaniczny
A - X Window7 - Listy
F - Tcl/TkF - Tcl/Tk
D - Drzewa binarneD - Drzewa binarne
E - Drzewa zrównoważoneE - Drzewa zrównoważone
G - Stogi, tries, i tablice hashoweA - X Window

Imię: Drugie imię: (tak jak /etc/passwd na diablo)
Nazwisko: (imiona i nazwisko proszę bez polskich liter)
Numer studenta: Wydział: Elektroniki   Mechaniczny


Zaliczenie wykładu

Do zaliczenia wykładu konieczne jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia ekranówek. Na Wydziale Elektroniki konieczne jest również pozytywne zaliczenie laboratorium i ostateczna ocena z wykładu będzie średnią ważoną ocen z ekranówek (waga 0.4) i laboratorium (waga 0.6), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej. Na Wydziale Mechanicznym ostateczną oceną z wykładu będzie ocena z ekranówek, i zaliczenie wykładu i laboratorium jest niezależne.

Zaliczenie ekranówek będzie wyliczone zgodnie z poniższą tabelką progów, z pominięciem jednej ekranówki (tej z najgorszym wynikiem).

Wydział Elektroniki Wydział Mechaniczny
próg % 50.0060.00 70.0080.0090.00100.00 40.0055.00 65.0075.0085.00100.00
ocena 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5


Kolokwium poprawkowe

Dla osób, które nie uzyskają wymaganego minimum punktów na ekranówkach zostanie zorganizowane kolokwium poprawkowe, które będzie miało postać zbiorczej ekranówki z całego semestru i będą na nim obowiązywać te same wymagania.

Kolokwium dla Wydziału Elektroniki odbędzie się we wtorek, 26 czerwca o godz. 12:00 w sali 07/C3. Kolokwium dla Wydziału Mechanicznego odbędzie się we wtorek, 19 czerwca w dwóch grupach, o godz. 9:15 i 10:00 w salach 103/104 C-3.

Na kolokwium trzeba przynieść ze sobą indeks. Będzie to ostatnia szansa na uzyskanie zaliczenia z wykładu!


Wpisy zaliczeń z wykładu

Wpis zaliczeń wykładu można uzyskać od wykładowcy w godzinach konsultacji. Proszę sprawdzić aktualne terminy na drzwiach pokoju lub na stronie WWW.


Wykładowca | Program | Wykłady | Materiały | Laboratorium | Pomoc | Q+A | Ekranówki | Zaliczenia | Kolokwium | Wpisy
Licznik odwiedzin strony od 1 marca 2001: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!