Proszę napisać program do zadawania prostych pytań arytmetycznych pobieranych z pliku i sprawdzania odpowiedzi użytkownika. Nazwa pliku może być zadana jako argument wywołania programu, a gdy nie jest zadana to program powinien użyć ustalonego pliku: /home/witold/arytmetyka.dane

Plik zawiera specyfikację zadań arytmetycznych, po jednym w wierszu, w zwykłej notacji algebraicznej, z dowolnym formatowaniem spacjami i/lub znakami tabulacji. Puste wiersze, lub wiersze zawierające spacje, mogą się również znajdować na końcu pliku.

     13 * 12
     256 + 512
    1661 - 984
     128 / 16

Po przeczytaniu każdej specyfikacji zadania program wyświetli ją użytkownikowi, poprosi o odpowiedź, przeczyta ją i sprawdzi, a po wyczerpaniu wszystkich pytań z pliku wyświetli statystykę poprawnych odpowiedzi i zakończy pracę.