Wykładowcy | Program | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Haszówki | Kolokwium | Wpisy
logo

Podstawy Logiki - 2006/07


Kierunek: Automatyka i Robotyka
Wydział ElektronikiWykładowcy

W tym semestrze wykład będą prowadzili:
1. dr inż. Elżbieta Roszkowska - teoria mnogości i obliczeń - tygodnie nieparzyste.
2. dr inż. Witold Paluszyński - logika - tygodnie parzyste

Dotyczy to zarówno prowadzenia zajęć, układania pytań na testy (patrz niżej), ustalania ocen za testy, i wpisów zaliczeń. Na konsultacje można zgłaszać się do każdego z wykładowców.


Program przedmiotu

Oficjalny program przedmiotu na serwerze Dziekanatu Wydziału Elektroniki PWr: ARE2038


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowcy udostępnią przygotowane przez siebie materiały: omawiany na wykładzie materiał, przykłady, oraz zadania so samodzielnego rozwiązania. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu materiały
slajdywydruki
1 Wartości logiczne, zmienne zdaniowe i spójniki, rachunek zdań PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
2 Rachunek zbiorów PDF
3 Wartościowanie formuł rachunku zdań, spełnialność i tautologie PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
4 Interpretacje, modele, równoważność i wynikanie logiczne, teorie
5 Dowodzenie identyczności wyrażeń rachunku zbiorów PDF
6 Reguły wnioskowania, dowody, systemy dowodzenia twierdzeń PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
7 Normalizacja formuł, literały, postać DNF i CNF, klauzule, dowodzenie twierdzeń metodą nie wprost, reguła rezolucji
8 Pojęcie relacji, złożenia, własności relacji binarnych, reprezentacja graficzna PDF
9 Relacje a podział zbioru, klasy równoważności, porządki.
Funkcje, typy odwzorowań, kompozycje
PDF
10 Języki i gramatyki formalne - wprowadzenie PDF
11 Rachunek predykatów - podstawy, interpretacje, spełnialność PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
12 Rachunek predykatów - unifikacja i dowodzenie twierdzeń


Literatura przedmiotu

  1. M.Ben-Ari, Logika matematyczna w informatyce, WNT, 2005
  2. L.Pacholski, Logika dla informatyków - Materiały do zajęć, 2006, skrypt Uniwersytetu Wrocławskiego: skryptpacholski
  3. J.Tiuryn, Wstęp do teorii mnogości i logiki, 2003, skrypt Uniwersytetu Warszawskiego: skrypttiuryn
  4. K.Ross, Ch.Wright, Matematyka dyskretna, PWN, 2005
  5. N.Deo, Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, 1980
  6. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, 2000
  7. J.E.Hopcroft, J.D.Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, jezyków i obliczeń, PWN, 2003


Zaliczenie

Do zaliczenia wykładu konieczne będzie zdobycie minimum 50% punktów w dziesięciu krótkich testach, tzw. haszówkach, które będą się odbywać na wykładach, począwszy od trzeciego wykładu. Wynik z haszówek obliczany będzie z dziewięciu testów, po odliczeniu jednego najgorszego wyniku.

Jeśli po zakończeniu tych testów ktoś nadal nie uzyska wymaganej liczby 50% punktów, to będzie mógł wziąć udział w ostatecznym kolokwium poprawkowym obejmującym cały materiał i zorganizowanym w czasie sesji. Kolokwium poprawkowe będzie miało postać ekranówki i nie będzie na nim promocji (patrz niżej). Wynik z tego kolokwium będzie zsumowany z wynikami uzyskanymi z wcześniejszych testów.

Promocja

Od początku semestru do odwołania na haszówkach przeprowadzanych na wykładach obowiązywać będzie promocja polegająca na braku punktów ujemnych. Za każde pytanie będzie przyznawany 1 punkt gdy odpowiedź była poprawna, lub 0 punktów, gdy niepoprawna.

Na testach poprawkowych nie ma promocji, czyli będzie stosowana normalna punktacja: -1/0/1 (niepoprawna/nie wiem/poprawna).

Promocja będzie mogła być w każdej chwili zakończona, na przykład, gdyby okazało się, że na wykładzie studenci masowo nie uważają i zajmują się czymś innym, albo na teście masowo ściągają, albo usiłują przychodzić tylko na haszówke, i zaraz po niej wychodzić z wykładu. Albo, że liczba oddanych prac okazałaby się różna od liczby osób obecnych na sali. Po zakończeniu promocji, nie będzie ona mogła być wznowiona.

Nieobecności

W przypadkach nieobecności na wykładzie (i haszówce) spowodowanej ważnymi przyczynami (choroba lub poważne sprawy losowe), będzie to uwzględnione przez odjęcie punktów za daną haszówke, tak jakby jej w ogóle nie było. Nie ma możliwości pisania haszówek poza wykładem.

Usprawiedliwiona w ten sposób może być najwyżej jedna haszówka w semestrze, i jest to niezależne od pomijania jednego najgorszego wyniku.


Haszówki

NrZagadnieniaDataPrzykłady
0 Zdania, spójniki, formuły, spełnialność, tautologie19.III PDF
1 Rachunek zbiorów26.III
2 Interpretacje i modele, wynikanie logiczne, teorie i twierdzenia teorii 2.IV PDF
3 Dowodzenie identyczności wyrażeń rachunku zbiorów16.IV PDF
4 Literały, klauzule, postać CNF, reguły wnioskowania, dowody 23.IV PDF
5 Relacje (obowiązuje materiał z dwudziestu pierwszych slajdów z PDF-u do relacji)7.V PDF
6 Funkcje - podstawowe pojęcia21.V PDF
7 Języki i gramatyki formalne - wprowadzenie28.V PDF
8 Rachunek predykatów - podstawy, interpretacje, spełnialność 4.VI PDF
9 Rachunek predykatów - postać klauzulowa i prenex, stałe i funkcje Skolema11.VI PDF

Wyniki haszówek

Poniższy formularz pozwala sprawdzić aktualne wyniki haszówek. Swoje dane proszę podać z polskimi literami w pisowni jak na liście zapisów dziekanatu lista1 lub lista2 , kodowanie polskich liter w systemie ISO-8859-2:

Imię: Nazwisko:
Numer: Drugie imię:


Kolokwium poprawkowe

Zgodnie z zapowiedziami na wykładzie, kolokwium poprawkowe ostatniej szansy dla osób które nie uzbierały dostatecznej liczby punktów na haszówkach, odbędzie się w poniedziałek 2 lipca o godzinie 13:15 w sali 07/C3. Obowiązuje materiał z całego semestru. Kolokwium będzie miało formę podobną do haszówki, jednak bez promocji, czyli będą na nim punkty ujemne za niepoprawne odpowiedzi. Proszę dobrze się przygotować!

Uwaga: chętni na to kolokwium proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się do jednego z wykładowców (e-mailem lub osobiście na konsultacjach).


Wpisy

W czasie sesji można zgłaszać się po wpis zaliczenia przedmiotu do jednego z wykładowców w zwykłych godzinach konsultacji.


Wykładowcy | Program | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Haszówki | Kolokwium | Wpisy
Licznik odwiedzin strony od 1 lutego 2006: licznik
Aktualizacja: Monday, 13-Aug-2007 17:07:09 CEST   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!