1. (2p.) Wykorzystaj 'date' do wyswietlania różnych komunikatów powitalnych w zależności czy aktualnie jest dzień roboczy czy świąteczny (dla uproszczenia: dzień tygodnia czy weekend).

    Uwaga: Porównywanie napisów wyświetlanych przez program 'date' (i inne programy) jest zależne od języka i lokalizacji. Sprawdź możliwość ustawienia zmiennych lokalizacji LC_* (np. LC_ALL=C) i ich wpływ na postać komunikatu. Która/które z nich sterują postacią wyświetlanej daty? Ustawiając tę zmienną w skrypcie na wartość C (lub POSIX), wymuszamy lokalizację kanoniczną, co ułatwia sprawdzanie wartśoci daty, i uniezależnia działanie skryptu od lokalizacji (będzie on poprawnie sprawdzał warunek również np. w Japonii).

  2. (4p.) W pliku tekstowym adresy.txt istnieje wiele adresów email firm świadczących pewne usługi (np. instalacji okien PCV). W pliku tresc.txt wpisana została treść maila zawierającego zapytanie ofertowe do takiej firmy. W plikach spec*.pdf mamy szereg dokumentów zawierających dokładną specyfikację, rysunki, itp. dotyczące zamawianej usługi. Chcemy automatycznie rozesłać kompletne zapytanie ofertowe (treść+załączniki) do wszystkich firm.

    Znajdź program klienta poczty elektronicznej pozwalającego wysyłać maile z wiersza poleceń w trybie nieinterakcyjnym (np. mail/mailx, pine/alpine, mutt, itp). Przeczytaj jego opis i opracuj wyrażenie shella pozwalającego automatycznie rozesłać zapytanie ofertowe do wszystkich adresów w pliku.

    Ważne: emaile muszą być rozesłane indywidualnie do wszystkich adresatów. Niedopuszczalne jest wysłanie jednego emaila do listy zawierającej wszystkie adresy.

    Wskazówka: istotą tego zadania nie jest wysyłanie emaili, ale czytanie w pętli kolejnych wierszy z pliku. Najprościej to wykonać ustawiając dla polecenia pętli while skierowanie wejścia stdin z pliku, dzięki czemu w kolejnych przebiegach pętli czytanie z pliku/stdin będzie kontynuowane.