1. (3p.) Ćwiczenia z programem find: napisz skrypt znajdujący programem find wszystkie pliki o zadanym rozszerzeniu lub masce, które były modyfikowane w ciągu ostatnich N dni i tworzący z nich archiwum tar o zadanej nazwie. Mamy tu trzy parametry: maskę nazwy pliku, liczbę N i nazwę archiwum. Parametry są zadawane przez argumenty, to znaczy skrypt zawsze będzie wywołany z trzema parametrami.

 2. (3p.) Zmodyfikuj skrypt napisany w poprzednim punkcie tak, aby miał rozbudowany i wygodny interfejs użytkownika. Po pierwsze, pozycyjne parametry wywołania zamień na opcjonalne z jednoliterowymi słowami kluczowymi (poprzedzonymi znakiem minus), według wzoru:
   find_and_tar.sh -n 5 -m '*.c' -a progarch.tar
  
  Każdy z parametrów -n, -m, i -a może wystąpić lub nie, i mogą one być zadane w dowolnej kolejności (ale w parach ze słowem kluczowym). Jest to ogólnie przyjęta konwencja pisania skryptów i programów w systemie Unix.

  Następnie dodaj mechanizm pobierania wartości parametru w przypadku, gdyby nie wystąpił jako argument wywołania. Jeśli dany parametr nie wystąpił, a istnieje zmienna środowiskowa zadająca wartość danego parametru (wymyśl dobre nazwy dla tych zmiennych), to będzie użyta wartość tej zmiennej. Jeśli nie ma ani argumentu wywołania ani zmiennej środowiskowej, to skrypt powinien zapytać się użytkownika o wartość danego parametru, i wykorzystać tę wartość. Do zadania pytania użytkownikowi wykorzystaj polecenie echo, a do odczytania odpowiedzi użytkownika polecenia read lub programu line.

  Wskazówka: można usprawnić czytanie i analizę (parsing) wektora argumentów z parametrami opcjonalnymi za pomocą programu getopt. Jego użycie jest proste, a daje przenośność i odporność na błędy. Dobry jest przykład w dokumentacji man getopt (na niektórych wersjach Linuksa man nie ma tego przykładu, patrz man getopt na systemie Solaris).