(10 punktów) Zmodyfikuj program kopiowania obrazka przez potok pipe z poprzedniego zadania w taki sposób, by wykorzystując potok nazwany (FIFO) był w stanie wysyłać do tego potoku zawartość wielu kolejnych plików, których nazwy poda użytkownik. Ponieważ potoki FIFO istnieją jako pliki na dysku, i każdy program może je dowolnie otwierać, nie ma tu już potrzeby uruchamiania procesu czytającego przez klonowanie i przekierowywania deskryptorów. Program czytający może być uruchomiony całkowicie niezależnie.

Jednak popularne programy do wyświetlania obrazków nie obsługują plików FIFO w sposób zgodny z wymaganiami tego zadania. Dlatego w tym zadaniu zamiast obrazków przesyłane będą zwykłe pliki tekstowe, a do ich wyświetlania najlepiej wykorzystać program tail z argumentem +1cf (flaga -f powoduje, że pomimo zamknięcia pliku albo potoku przez program zapisujący, program tail czeka na dalsze dane).