(15 punktów) Zadanie koncentruje się wokół problemu producenta i konsumenta, który jest znany również pod nazwą problemu ograniczonego bufora (bounded buffer problem). Jeden lub więcej producentów (wątków lub procesów) wytwarza elementy (dane), które są przetwarzane przez jednego lub więcej konsumentów (wątków lub procesów). Elementy są przesyłane pomiędzy producentami i konsumentami z wykorzystaniem jakieś formy komunikacji międzyprocesowej.

W zadaniu będą wykorzystane programy pochodzące z podręcznika W.R. Stevensa „UNIX. Programowanie usług sieciowych. Tom 2 - Komunikacja międzyprocesowa” które można ściągnąć ze strony: http://www.kohala.com/start/unpv22e/unpv22e.html

Wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania zawarte w poniższym tekście. W raporcie z wykonania zadania wpisz jedynie odpowiedzi na pytania, przy których jest zaznaczone, że odpowiedź powinna być zawarta w raporcie. Pozostałe pytania mają charakter pomocniczy, ich celem jest zwrócenie uwagi na istotne kwestie i pomoc w zrozumieniu przytoczonych programów. Prowadzący może wymagać ustnej odpowiedzi na te pytania przy sprawdzaniu zadania.

  1. Budowanie programów

  2. Prodcons1

  3. Prodcons2

  4. Prodcons3

  5. Prodcons4

  6. Prodcons5

  7. Prodcons6