Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Wnukówki | Wyniki
logo

Systemy Informatyczne Czasu Rzeczywistego - 2017/2018

Wydział Elektroniki
Specjalność ASITematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nrtemat wykładuslajdy
1 Mechanizmy komunikacji i synchronizacji standardu POSIX PDF
2 Planowanie w systemach czasu rzeczywistego PDF
3 Funkcje systemów operacyjnych czasu rzeczywistego PDF
4 Niezawodność i odporność na błędy systemów informatycznych PDF
5 Mechanizmy czasu rzeczywistego w systemie Xenomai PDF


Literatura

Podręczniki:

Literatura uzupełniająca:

Materiały internetowe:

Dokumentacja

Kursy systemów czasu rzeczywistego:


Zaliczenie wykładu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: (1) pozytywne zaliczenie laboratorium, i (2) pomyślne napisanie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się pod koniec semestru. Ocena z wykładu wpisana do indeksu będzie średnią ważoną oceny z laboratorium (waga 0.6) i oceny z kolokwium (waga 0.4), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Kolokwium

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się pod koniec semestru w terminie uzgodnionym na wykładzie.

Kolokwium jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie uzyskają zwolnienia zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Ostateczne wyniki dotyczące zwolnienia z kolokwium będą dostępne w sekcji Wyniki.

„Wnukówki”

Na wykładach będą się odbywały pisemne testy tzw. „wnukówki”, które:
  1. Nie są obowiązkowe i negatywny wynik do niczego się nie wlicza.
    Pozytywny wynik uprawnia do zwolnienia z kolokwium.
  2. Są pisemne, trwają trzy minuty, i odbywają się w dowolnym momencie wykładu.
  3. Obejmują materiał z bieżącego oraz ewentualnie poprzedniego wykładu (jeśli jest kontynuowany).
  4. Są oceniane w skali 1-3 punktów, z 1 punktem za czystą kartkę.
  5. Nieobecność na teście oznacza 0 punktów. Testu nie można odrobić, i nie ma żadnych usprawiedliwień.
  6. Nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani urządzeń elektronicznych.

Zwolnienie z kolokwium

Uzyskanie minimum 60% punktów z wnukówek daje prawo do zwolnienia z kolokwium z oceną 4.0. Niższy niż 60% wynik z wnukówek nic nie daje i do niczego się nie wlicza.

Oceny zaliczenia kolokwium na podstawie punktacji z wnukówek:

punkty[%] 60.0073.3386.66
ocena 4.0 4.5 5.0

Wyniki

Poniższy formularz pozwala sprawdzać wyniki "wnukówek". Pisownia imion i nazwisk dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona i wieloczłonowe nazwiska muszą być wprowadzone z oddzielającymi podkreślnikami, jak: Manuel_Antonio, albo de_la_Vega. Numery indeksu sześciocyfrowe.

Imię: Nazwisko:
Numer indeksu:


Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Wnukówki | Wyniki
Licznik odwiedzin strony od 20 września 2011: licznik
Aktualizacja: Friday, 20-Oct-2017 09:05:45 CEST   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!