Zapoznanie się z systemem Unix

 1. System plików Unixa i polecenia na katalogach:
   cd
   ls
   ls -l
   ls -a
   ls -1
   man ls
   mkdir podkatalog
   ls -l
   cd podkatalog
   cd ..
   rmdir podkatalog
   cd /
   ls -l
   cd /etc
   ls
   ls -ltr
   ls -l *.conf
   ls -l *.?
   ls -ld *.?
  

 2. Operacje na plikach:
   cd $HOME
   touch pusty
   cp pusty drugi
   mv drugi drugipusty
   ls -l
   rm pusty drugipusty
   cat /etc/termcap
  
   less /etc/termcap
    i polecenia wewnętrzne programu less:
     SPACE       - pełny ekran do przodu
     b         - pełny ekran do tyłu
     j         - wiersz w dół
     k         - wiersz w górę
     G         - na koniec pliku
     g         - na początek pliku
     h         - pomoc: sumaryczne zestawienie poleceń
     /string      - przeszukiwanie do przodu
     n         - przeszukiwanie dalej
     ?string      - przeszukiwanie do tyłu
     N         - przeszukiwanie dalej w drugą stronę
   ls -l /etc | less
   man less
  

 3. Prawa dostępu do plików - pierwsze kroki:
   cd $HOME
   echo proba > probny_plik
   chmod -r probny_plik
   ls -l probny_plik
   cat probny_plik
   chmod u+r probny_plik
   ls -l probny_plik
   cat probny_plik
   chmod go-rwx probny_plik
   ls -l probny_plik
  

 4. Operacje na procesach:
   ps
   ps -e
   ps -ef
   ps -ef | less
   ps -el
   man ps
   top
  

 5. Kasowanie procesów:
   kill pid
   kill -9 pid
   kill -9 -1       # uwaga - to jest polecenie samobójcze
  

 6. Uzyskiwanie informacji o użytkownikach włączonych do systemu:
   who
   finger
  

 7. Uzyskiwanie informacji o historii wlaczen do systemu:
   last
   last | less
  

 8. Uzyskiwanie informacji o istniejących kontach użytkowników:
   cat /etc/passwd        # plik kont
   niscat passwd.org_dir     # baza danych kont - może nie istnieć
   ldaplist passwd        # inna baza danych - też może nie istnieć
  

 9. Proste skrypty
  Utwórz plik z poleceniami demonstrującymi podstawowe operacje na plikach: tworzenie pliku i katalogu, zmienianie nazwy, praw dostępu, linkowanie, kasowanie pliku, itp. Uruchamiaj plik jako skrypt, czyli:
  sh nazwa-pliku
  
  Wypróbuj opcję śledzenia wykonania poleceń w pliku (set -x).

 10. Dalsze ćwiczenia ze skryptami
  Zmodyfikuj napisany przykładowy skrypt tak by wykonywał operacje na swoich argumentach: $1, $2, $3, ... Jeśli skrypt wykonuje operacje na plikach, to spróbuj przerobić go tak, żeby dla każdego argumentu zadawał pytanie (poleceniem echo), czy wykonać daną operację czy nie. Następnie wywołaj skrypt z argumentem w postaci *.c i sprawdź czy poprawnie działa na wszystkich plikach pasujących do napisanego wyrażenia.

 11. Program find
  Program find służy do “znajdowania” na dysku komputera plików spełniających określone warunki. Program nie ma interfejsu graficznego, lecz język w jakim można te warunki określać jest niezwykle bogaty i mocny. Warto nauczyć się posługiwać programem find przynajmniej w minimalnym stopniu. Spróbuj pojedynczym wywołaniem find znaleźć w katalogu /etc: pliki o rozmiarze do 1kB utworzone w ciągu ostatnich 3 dni, oraz pliki nie większe niż 250 kB, utworzone nie mniej niż miesiąc, ale nie więcej niż trzy miesiące temu (dla uproszczenia: 30 i 90 dni temu). WSKAZÓWKA: zacznij od wyszukiwania plików z pojedynczymi kryteriami wyszukiwania, upewnij się, że dobrze je rozumiesz i stosujesz, oraz uzyskujesz prawidłowe wyniki. Następnie połącz kryteria wyszukiwania. W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą być do tego przydatne operatory logiczne -a i -o jak również nawiasy \( \).

 12. Program tar
  Zapoznaj się z programem tar i przećwicz archiwizowanie z jego pomocą najpierw kilku plików, a następnie struktury katalogów. Przećwicz odtwarzanie, zarówno całej zarchiwizowanej struktury, w tym z powrotem do pierwotnej lokalizacji w systemie plików, jak i w inne miejsce, oraz wybiórczo, pojedynczych plików. Sprawdź czy pliki i katalogi zostały kompletnie i wiernie odtworzone. Zwróć uwagę, jak zapisywane są w archiwum pliki/katalogi zadane z pełną, bezwzględną ścieżką, a jak te zadane nazwą lokalną. Sprawdź jak odtwarzane z archiwum są atrybuty plików (np. jeśli odtwarza pliki inny użytkownik niż ich właściciel, i jeśli ma ustawioną jakąś istotnie różną maskę umask), jak odtwarzane są linki, itp. Sformułuj wniosek, jak tar archiwizuje pliki, z punktu widzenia ich późniejszego odtwarzania.

 13. Dalsze operacje na plikach - linki
   touch pusty.l1
   ln pusty.l1 pusty.l2
   ls -l pusty.l*
   mkdir podkatalog
   mv pusty.l2 podkatalog
   ls -l pusty.l* podkatalog
   rm pusty.l1
   mv podkatalog/pusty.l2 pusty.l1
   ls -l pusty.l*
   ln pusty.l1 pusty.l2
   ls -l pusty.l*
   chmod a=rw pusty.l1
   ls -l pusty.l*
   chmod a=xw pusty.l2
   ls -l pusty.l*
  

 14. Linki symboliczne
   ln -s pusty.l1 pusty.ls
   ls -l pusty.l*
   ls -lL pusty.l*
   rm pusty.l1
   ls -l pusty.l*
   ls -lL pusty.l*
   mv pusty.l2 pusty.l1
   ls -l pusty.l*
   ls -lL pusty.l*
   mv pusty.ls podkatalog
   ls -l pusty.l* podkatalog
   ls -lL pusty.l* podkatalog
  
   ln -s pierwszy drugi
   ln -s drugi trzeci
   ls -l pierwszy drugi trzeci
   ls -lL pierwszy drugi trzeci
   ln -s trzeci pierwszy
   ls -l pierwszy drugi trzeci
   ls -lL pierwszy drugi trzeci
  
   ln -s /dev/dvd-player/film.1 film
   ls -l film
   ls -lL film
  

 15. Prawa dostępu - podstawowe 9 bitów (ugo-rwx)
  Utwórz plik i zmieniaj po kolei wszystkie bity praw dostępu i sprawdź uzyskany efekt poleceniem chmod. Zapoznaj się z maską praw dostępu (polecenie umask), i ustawiaj różne maski po czym twórz nowe pliki (np. poleceniem touch) i sprawdzaj ustawienia bitów praw dostępu. Czy maska pozwala w pełni kontrolować prawa dostępu?

  Dla dociekliwych: czy potrafisz racjonalnie wytłumaczyć, czemu system nie pozwala ustawiać pewnych kombinacji praw dostępu? Sprawdź, że poleceniem chmod możesz ustawiać prawa dostępu, których nie można uzyskać za pomocą maski.

 16. Prawa dostępu - 3 bity specjalne
  Utwórz plik i sprawdź ustawianie na nim (poleceniem chmod) każdego z trzech bitów specjalnych. Każdorazowo obejrzyj jak polecenie ls wyświetla fakt ustawienia danego bitu, zarówno w przypadku gdy plik ma jednocześnie ustawione poszczególne bity wykonywalności (--x--x--x) jak i gdy ich nie ma.

 17. Listy praw dostępu ACL (zadanie opcjonalne)
  Jeśli chcesz poznać rozszerzone opcje sterowania prawami dostępu do plików, zapoznaj się z działaniem list ACL (Access Control List). Sprawdź czy Twój system operacyjny obsługuje listy ACL, a jeśli tak, to jakie polecenia do tego służą, i czy któryś z dostępnych systemów plików pozwala na tworzenie ACL. Zapoznaj się z poleceniami obsługującymi ACL na Twoim systemie. Np.:
   man -k acl
   man setfacl
   man getfacl
   man fs_listacl
   man fs_setacl
  
  Utwórz plik z jakąś nietrywialną kombinacją praw dostępu w liście ACL, i sprawdź ich działanie (zapewne przy współpracy kolegi/ów).

 18. Pliki specjalne (zadanie opcjonalne)
  Zapoznaj się z poleceniem mknod i utwórz nim plik specjalny potoku. Spróbuj zapisać coś do tego pliku (“cat > plik”) albo go odczytać.

  Wskazówka: otwórz dwa okienka terminala, i w jednym wykonaj:

   cat plik_potoku
  
  a w drugim:
   cat >plik_potoku
  
  a następnie pisz w drugim okienku jakieś teksty.

  Za pomocą programu find poszukaj na dysku plików specjalnych takich jak: gniazdka, potoki, i inne urządzenia. Spróbuj katalogów /tmp i /var/tmp

Uwaga ogólna

Ilekroć chcesz eksperymentować na swoim lub czyimś systemie na koncie roota (uid=0), wcześniej nagraj wszystkie dane z komputera (również te z partycji Windows, jeśli maszyna taką posiada) na nośniki zewnętrzne. Jednocześnie przygotuj się do reinstalacji systemu, zapisz najważniejsze ustawienia konfiguracyjne, zgraj hasła użytkowników, itp. :-(