Wykładowca | Wykład | Bibliografia | Pracownia
logo

Unix: Środowisko i Narzędzia Programowania 2012/2013

logo

Tematy i materiały do wykładów

nr temat wykładu materiały
slajdywydruki
1 Unix-owy interpreter komend, pisanie skryptów PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
2 Wyrażenia regularne, filtry PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
3 System kompilatora C i narzędzia pomocnicze PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
4 Funkcje wejścia/wyjścia niskiego poziomu PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
5 Przegląd bibliotek systemu Unix PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
6 Procesy: własności, tworzenie, sygnały PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
7 Komunikacja między procesami: potoki, gniazdka PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
8 Zaawansowane funkcje wejścia/wyjścia PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
9 Wybrane funkcje systemowe Unixa PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
10 Wątki: tworzenie, kończenie, wcielanie, atrybuty wątków, obsługa sygnałów
Synchronizacja: mutexy, zmienne warunkowe, blokady zapisu i odczytu, semafory
PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
11 Narzędzia wspomagające pisanie programów wieloplatformowych: autoconf, automake, libtool PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
12 Mechanizmy czasu rzeczywistego, zegary i timery PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
13 Programowanie komunikacji w sieciach TCP/IP


Bibliografia

Podręcznik:

Literatura uzupełniająca:

Lista odnośników do materiałów dostępnych w Internecie: link


Pracownia

nrtemat ćwiczeniaterminopismat.pomocnicze
1 Konstrukcje interpretera poleceń, proste skrypty opis opis
2 Skrypty interpretera poleceń opis
3 Wyrażenia regularne i filtry opis
4 Implementacja EIS w shellu uniksowym opis
5 Implementacja EIS w ANSI C opis try_ndbm.c
6 Wersja klient-serwer programu EIS opis try_fork.c
try_select.c
try_curses.c
7 Wątki: programy producentów i konsumentów opis
8 Wątki: obliczenia równoległe na wątkach opis


Wykładowca | Wykład | Bibliografia | Pracownia
Licznik odwiedzin strony od 1 października 2001: licznik
Aktualizacja: Wednesday, 03-Jul-2013 16:30:30 CEST   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!