Zaprojektuj jako skrypt shella prostą aplikację do obsługi elektronicznego indeksu studenta. EIS ma przechowywać oceny z różnych kursów dla wielu studentów. Powinien obsługiwać funkcje:

  1. dodawanie studenta do systemu (-s numer nazwisko)
  2. dodawanie kursu do systemu (-k ident nazwa)
  3. dodawanie oceny z istniejącego kursu dla istniejącego studenta (-a numer ident ocena)
  4. wyszukiwanie oceny z istniejącego kursu dla istniejącego studenta (-f numer ident)
  5. modyfikacja oceny z istniejącego kursu dla istniejącego studenta (-m numer ident ocena)
  6. kasowanie oceny z istniejącego kursu dla istniejącego studenta (-u numer ident)

Założenia:

Zwróć uwagę: kluczowy może się okazać projekt aplikacji. Na przykład, czy należy tworzyć pliki kursów, które byłyby listami studentów i zaliczeń z danego kursu (być może z oddzielnym plikiem z listą wszystkich studentów). Czy też lepiej tworzyć pliki studentów, z których każdy zawierałby listę kursów i zaliczeń danego studenta (być może z dodatkowym plikiem deklaracji istniejących kursów). Możliwe jest również zapisanie wszystkiego w jednym pliku.

Rozważ możliwość współbieżności danej aplikacji (czyli możliwości wykonywania jednocześnie wielu instancji) - jak ją zapewnić? Czy będzie praktyczna?