A A A

CyRobek polski pwr

 

Katedra Cybernetyki i Robotyki jest kontynuatorką tradycji Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki założonego w roku 1973 przez Profesora Jerzego Jaronia. Katedra została powołana w roku 2014.

Badania naukowe

Katedra prowadzi badania w zakresie cybernetyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, sterowania i planowania ruchu robotów, teorii dyskretnych systemów zdarzeniowych, percepcji, inteligencji i działania robotów, rozpoznawania sygnałów elektro- i mechanomiograficznych i biosterowania, wbudowanych systemów robotyki, a także interfejsów człowiek-robot. Nowym obszarem aktywności naukowej Katedry jest robotyka społeczna.

Projekty badawcze

Katedra uczestniczyła i uczestniczy w realizacji europejskich i krajowych projektów badawczych, takich jak LIREC (LIving with Robots and intEractive Companions, 7 Program Ramowy, 2008-2012), ReMeDi (Remote Medical Diagnostician, 7 Program Ramowy, 2013-2016), RobRex (Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych, NCBiR, 2012-2015), Rozwój jakobianowych algorytmów planowania ruchu robotów (NCN, 2014-2016). Roboty społeczne skonstruowane w Katedrze są gotowe do komercjalizacji; aktualnie Katedra buduje nowy model robota FLASH dla Heriot-Watt University w Edynburgu i emocjonalne głowy EMYS dla Museum of Science and Industry w Chicago, INESC-ID Lizbona i dla amerykańskiego stowarzyszenia People for the Ethical Treatment of Animals.

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Krajowa współpraca naukowo-badawcza Katedry obejmuje najważniejsze akademickie ośrodki robotyki, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytety Medyczne we Wrocławiu i w Lublinie, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), Biuro Inżynieryjno-Projektowe ACCREA (Lublin), Biuro Projektowe CadMech (Wrocław). W wymiarze międzynarodowym Katedra współpracuje z Technische Unvwersitaet Munchen, ETH Zurich, Scuola Superiore Santa Anna, Heriot-Watt University, London South Bank University, INRIA Sofia-Antipolis, Universitaed Politecnica de Catalunya, Eötvös Loránd University, Otto-Friedrich Universiteat Bamberg, University of Lund, Technical University of Eindhoven, Carleton University, Georgia Tech.

Laboratoria badawcze i dydaktyczne

Katedra dysponuje czterema laboratoriami badawczo-dydaktycznymi:

Laboratorium robotyki – przeznaczone przede wszystkim do prowadzenia zajęć z podstaw robotyki i automatyki oraz specjalistycznych zajęć na temat robotów manipulacyjnych i mobilnych, systemów sensorycznych, sterowników mikroprocesorowych.

Laboratorium robotów mobilnych i biosterowania – działalność obejmuje badanie i analizę elektrycznych potencjałów oraz wibracji mięśniowych człowieka, projektowanie bioprotez dłoni, projektowanie robotów mobilnych oraz systemów nawigacji dla pojazdów autonomicznych,

Laboratorium inteligencji robotów – przeznaczone do prowadzenia laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz prac projektowych z zakresu programowania, systemów operacyjnych, systemów czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji, systemów wizyjnych i systemów sterowania robotów, a także dydaktycznym,

 

Laboratorium robotów autonomicznych, umożliwiającym kształcenie studentów w zakresie robotyki usługowej i społecznej. 


Oferta dydaktyczna

Katedra prowadzi specjalność dydaktyczną Robotyka i specjalność w języku angielskim Embedded Robotics, na kierunku Automatyka i Robotyka. Kadrę akademicką Katedry tworzy 17 pracowników akademickich, w tym czworo pracowników samodzielnych. Grupa doktorantów liczy 9 osób. Prowadzone nieprzerwanie od ponad 40 lat Seminarium Cybernetyki i Robotyki odbyło ponad 1100 posiedzeń.

 

Działalność organizacyjna

Katedra organizuje Krajowe Konferencje Robotyki; w roku 2016 odbyła się 14 Konferencja. Prace Konferencji, których dotąd ukazało się ponad 30 tomów, dają pełny obraz rozwoju polskiej robotyki w ostatnim 30-leciu.