A A A

14 czerwca 2017 o godz. 11:15 w sali 38-39 C-4 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Mateusza Cholewińskiego.

Temat rozprawy: Algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi z uwzględnieniem poślizgów

Promotor: dr hab. inż. Alicja Mazur

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski (Politechnika Poznańska)

Prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński (Politechnika Warszawska)