A A A

Więcej informacji na stronie http://kkr.pwr.edu.pl/

15. Krajowa Konferencja Robotyki odbędzie się w dniach 5-9 września 2016 roku w Polanicy-Zdroju.

Referaty plenarne na konferencji wygłoszą:

prof. Jerzy Sąsiadek i dr hab. Karol Seweryn - "Eksploracja planet: roboty mobilne i urządzenia do badania struktur podpowierzchniowych"

prof. Cezary Zieliński 

prof. Mirosław Galicki

 

W ramach konferencji zostanie zorganizowana sesja specjalna:

"Roboty kosmiczne", której organizatorami są prof. Jerzy Sąsiadek i dr hab. Karol Seweryn