A A A

 (nr 97 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 6 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Michał Drwięga

Temat: Integracja map 3D na podstawie dopasowania cech w systemach robotów mobilnych


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat: Zapobieganie przedwczesnej zbieżności w Lie-algebraicznym planowaniu ruchu