A A A

 (nr 99 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 października 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Lokalna optymalizacja ważonej energii w metodzie endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej