A A A

 (nr 100 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 listopada 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Piotr Dulewicz

Temat: Systemy współdzielenia zasobów i ich zastosowanie w koordynacji ruchu robotów mobilnych


Prelegent: mgr inż. Łukasz Janiec

Temat: Planowanie ścieżek i koordynacja ruchu w systemach wielu robotów mobilnych

Seminarium przed wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Roszkowska, prof. uczelni