A A A

 (nr 101 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 28 listopada 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Tomasz Rybus

Temat: Planowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora satelitarnego przy zadanej końcowej orientacji satelity

Przechwycenie satelity na orbicie jest kluczowym elementem planowanych misji serwisowych oraz misji, których celem jest usuwanie śmieci kosmicznych. W prezentacji przedstawione zostaną metody planowania trajektorii manipulatora umieszczonego na satelicie: metoda Rapidly-exploring Random Trees (RRT) oraz metoda optymalizacyjna. Metody te umożliwiają zaplanowanie bezkolizyjnej trajektorii, która prowadzi do osiągnięcia zadanej orientacji końcowej satelity.