A A A

 (nr 102 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 5 grudnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Zastosowanie krzywych sklejanych do planowania ruchu robota kosmicznego

Generowanie krzywych sklejanych w przestrzeni euklidesowej jest zagadnieniem dobrze znanym. Jednak w przypadku ruchu bryły bryły sztywnej w przestrzeni wymagana jest nie tylko odpowiednio gładka zmiana pozycji, ale także orientacji. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowany sposób konstruowania krzywych sklejanych dla wybranych przestrzeni nieeuklidesowych.