A A A

 (nr 104 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegenci: dr inż. Krzysztof Arent, mgr inż. Jakub Malewicz

Temat: Wyposażenie, potencjał i potrzeby Laboratorium Robotyki

Seminarium składa się z dwóch części: prezentacja w 208C3 oraz demonstracja i dyskusja w 010C3.