A A A

 (nr 105 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 16 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Krzysztof Arent

Współautorzy: Remigiusz Szczepanowski, Ewelina Cichoń, Marcin Florkowski, Małgorzata Gakis, Janusz Sobecki, Piotr Strykowiec

Temat: Wpływ wykształcenia na postrzeganie robotów społecznych