A A A

 (nr 106 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Joanna Ratajczak

Temat: EPK: planowanie ruchu typu rest-to-rest