A A A

 (nr 107 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 5 marca 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Firma SAWYER

Temat: Spotkanie z przedstawicielem firmy SAWYER oferującej roboty współpracujące - coboty