A A A

 (nr 108 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 marca 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba

Temat: Dydaktyka kursów Robotyka 1,2,3