A A A

 (nr 109 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 kwietnia 2020, godz. 11:15 (zoom)


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Śledzenie ścieżki z ograniczeniami przez dwukołową platformę mobilną