A A A

 (nr 113 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 września 2020, godz. 11:15 (zoom: link poniżej)

Temat: Sprawy organizacyjne

Dane do spotkania na Zoomie:
Topic: seminarium_24.09
Time: Sep 24, 2020 11:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://pwr-edu.zoom.us/j/91661190615?pwd=OFhqZE5mRk45Q0FzUUhmMENTOExrZz09