A A A

 (nr 114 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 października 2020, godz. 11:15 (zoom: link poniżej)


Prelegenci: Prof. Krzysztof Tchoń, dr Katarzyna Zadarnowska

Temat: Postacie normalne pewnego kosmicznego robota szybującego

Przedmiotem referatu jest dynamika szybującego robota kosmicznego złożonego z bazy (statku kosmicznego) i manipulatora pokładowego. Pokazujemy, że dynamika tego robota może być przekształcona przez sprzężenie zwrotne do postaci łańcuchowej i wyznaczamy jawną postać tego sprzężenia. Korzystając z postaci łańcuchowej rozwiązujemy przykładowe zadanie planowania ruchu.

Dane do spotkania na Zoomie:
Topic: Seminarium KCiR
Time: Jun 10, 2020 11:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://pwr-edu.zoom.us/j/92875117232?pwd=cnN6VUVpUk9PZ24yK2l3REJScG5nUT09