A A A

 (nr 120 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 marca 2021, godz. 11:15 (zoom: link poniżej)


Prelegent: Mgr inż. Michał Błędowski

Temat: Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego protez dłoni

Zamknięcie przewodu doktorskiego, promotor Prof. E. Roszkowska, promotor pomocniczy dr A. Wołczowski)