A A A

 (nr 121 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 marca 2021, godz. 11:15 (zoom: link poniżej)


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczanie kątów azymutu i elewacji przylotu sygnału ultradźwiękowego z wykorzystaniem metody pośredniej detekcji fazy

Join Zoom Meeting
https://pwr-edu.zoom.us/j/97218012896?pwd=NlBtN3V2WWh1OHJOMG9vdVhwTWc3Zz09
Meeting ID: 972 1801 2896
Passcode: 157289