A A A

 (nr 123 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 kwietnia 2021, godz. 11:15 (zoom: link będzie dostępny poniżej)


Prelegent: Mgr inż. Krzysztof Łakomy, Politechnika Poznańska

Temat: Kaskadowe układy sterowania odpornego ze sprzężeniem od wyjścia dla robotów mobilnych w zadaniach ruchu przestrzennego: podejście VFO-ADR

Join Zoom Meeting
https://pwr-edu.zoom.us/j/96838001276?pwd=TlpPOWV0OVZmZVdTNmVlZUs5eGRadz09
Meeting ID: 968 3800 1276
Passcode: 239611