A A A

 (nr 124 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 listopada 2021, godz. 11:15 (zoom: link będzie dostępny poniżej)


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat: Wpływ zakłóceń na błąd wyznaczenia kąta azymutu i elewacji kierunku przylotu sygnału metodą pośredniej detekcji fazy

https://pwr-edu.zoom.us/j/94860774094?pwd=Yjd0dFgrUk1FRmxpdFQ0VDgreDdMZz09
Meeting ID: 948 6077 4094
Passcode: 812918