A A A

 (nr 125 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 2 grudnia 2021, godz. 11:15 (zoom: link będzie dostępny poniżej)


Prelegent: Mgr inż. Michał Drwięga

Temat: Metody integracji map 3D w systemach robotów mobilnych

Seminarium zamykające przewód doktorski.

https://pwr-edu.zoom.us/j/94595479867?pwd=UWVDRnQ3TWxucGc0a3ZKKzZGdSs5QT09