A A A

 (nr 126 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 20 stycznia 2022, godz. 11:15 (zoom: link będzie dostępny poniżej)


Prelegent: Dr inż. Mirela Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycyjne i siłowe

https://pwr-edu.zoom.us/j/99852894665