A A A

 (nr 128 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:31 marca 2022, godz. 11:15 pok. 105 C-5


Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba

Temat: Odporna kinematyka odwrotna manipulatorów.