A A A

 (nr 129 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:26 maja 2022, godz. 11:00 zoom


Prelegent: mgr inż. Maksym Figat, Politechnika Warszawska

Temat: Automatic generation of robotic system controllers based on a specification

Seminariun odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy zoom: https://us02web.zoom.us/j/81178856046?pwd=dmpOdDYrMEpqUVU2RUprbnV1aXN2Zz09