A A A

 (nr 130 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:2 czerwca 2022, godz. 11:15 105 C5


Prelegent: mgr inż. Roberto Orozco

Temat: Rejestracja obrazów i kalibracja manipulatorów