A A A

 (nr 131 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:9 czerwca 2022, godz. 11:15 105 C5


Prelegent: Paweł Kulikowski

Temat: Prezentacja firmy EBS Ink-Jet Systems Poland