A A A

(nr 13 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  15 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Prof.  Alicja Mazur
Temat:  Zmodyfikowany algorytm wielomianowy do sterowania nieholonomicznym 3-wahadłem